Noticies

10/11/2017 Actualitat
La zona de l’Eixample de Rodonyà tornarà a disposar d’il·luminació en breu. L’Ajuntament ha decidit invertir prop de 17.000 euros en la reposició de l’enllumenat dels carrers Sant Francesc d’Assís, Prat de la Riba i Pau Casals, que estan a les fosques des que l’any 2010 uns desconeguts en van robar...
07/11/2017 Actualitat
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES PROVES Data: 6 de novembre de 2017 1. ANTECEDENTS 1.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 14 de setembre de 2017 es va resoldre aprovar les...
25/10/2017 Actualitat
Correcció d'un error material a les Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de Secretari Interventor de l'Agrupació dels municipis de Rodonyà, Alió i el Rourell pel sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció...
17/10/2017 Actualitat
Trobant-se vacant la plaça de secretaria intervenció de l’Agrupació dels Municipis Ajuntament de Rodonyà, Alió i el Rourell, no ha estat possible proveir-la per funcionari d’habilitació de caràcter nacional pels procediments dels articles 30 i següents del Reial decret 1732/1994, de 29 de juny, de...