Perfil de Contractant

Feu click aquí per veure el perfil de contractant.

Licitació de les obres de construcció de la piscina municipal (expedient 4313250006-2020-0000378):

Pressupost editable Lot 1

Pressupost editable Lot 2

Si sou empresa interessada en el procés i teniu problemes per descarregar el pressupost, ens el podeu sol·licitar a través del correu electrònic aj.rodonya@altanet.org

ACTA DE LA MESA