Informació al contribuent

print pdf
Calendari del contribuent 2016
 
Vençuts els terminis assenyalats s'iniciarà el període executiu.
 
600 - IMP VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA    31/03/2016 - 31/05/2016
100 - TAXES I PREUS PUBLICS  30/06/2016 - 31/08/2016
500 - IBI URBANA  30/06/2016 - 31/08/2016
501 - IBI RUSTICA  30/06/2016 - 31/08/2016
503 - IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS      30/06/2016 - 31/08/2016
010 - IAE  29/07/2016 - 30/09/2016

 

 

Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2 
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament
Tots els dies de 9:00h a 14:00h


 
Formes de pagament
 
  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.