Ple municipal

print pdf

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament. 

CIU

Enric Ferré Ginovart           

Xavier Perez Plana             

Joan Galofre Domingo      

Montserrat Papiol Domingo         

Meritxell Boix Riesco

 

ERC-AM

Meritxell Hidalgo Cugat      

Laia Coll Martinez