Subvencions concedides any 2017

print pdf

  • Subvenció- Actuacions integrals al Territori i Cooperació

Anualitat 2017:
Concepte: Substitució vàlvules a la xarxa municipal
Pressupost elegible: 5.512,61           
Percentatge concedit: 69,66 %
Import concedit: 3.840,00         

Concepte:    Modernització de maquinària i programari per a garantir l’administració electrònica
Pressupost elegible: 4.499,07           
Percentatge concedit: 82,24 %
Import concedit: 3.700,00         

  • Subvenció- Despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Anualitat 2017:
Concepte: Consultoris mèdics
Pressupost elegible: 8.779,35           
Pressupost mínim a executar: 3.946,74            
Percentatge concedit: 95,00 %            
Import concedit: 3.749,40  

  • Subvenció del SAC-Cultura

Contractació d’activitats incloses al catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments import subvenció 2017: 8.658,10