Ajuntament

PAM
Pla d'acció municipal 2013-2016: Anualitat 2014: Pressupost : 466.843,23 Percentatge concedit 36,19 % Import concedit 168.971,83
Subvencions concedides any 2012
Subvencions concedides any 2013
Subvencions concedides any 2014
Subvencions concedides any 2015

Pàgines

Subscriure a